• Tính từ

  Trung tâm; trung ương
  Quartier central
  phường ở trung tâm (thành phố)
  Comité central
  ủy ban trung ương

  Danh từ giống đực

  Trung tâm; tổng đài
  Central téléphonique
  tổng đài điện thoại

  Danh từ giống cái

  Nhà máy điện
  Centrale thermique
  nhà máy nhiệt điện
  Liên đoàn
  Centrales ouvrières
  liên đoàn công nhân
  (thông tục) nhà lao lớn, xăngtan (tập trung tù của nhiều tỉnh, quận)
  Phản nghĩa Excentrique, latéral, périphérique; local

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X