• Danh từ giống đực

  Gốc tư
  Quartier de pomme
  gốc tư quả táo
  Miếng, mảnh, tảng
  Un quartier de fromage
  một miếng pho mát
  Quartier de terre
  mảnh đất
  Quartier de pierre
  tảng đá
  Tuần (trăng)
  Premier quartier
  tuần trăng thượng huyền
  Lune à son dernier quartier
  trăng hạ huyền
  Da gót (giày)
  Má yên (yên ngựa)
  Thân (áo)
  Chân, đùi (góc tư con vật giết thịt)
  Thế hệ quý tộc
  Quý
  Deux quartiers de pension
  hai quý lương hưu
  Phường
  Les quartiers commerciaux
  các phường buôn bán
  Mettre le quartier en émoi
  làm cho phường náo động lên
  (quân sự) trại
  Avoir quartier libre
  được phép ra khỏi trại
  Sự tha chết
  Faire quartier
  tha chết
  demander quartier
  xin tha chết
  ne pas faire de quartier
  giết tất cả không tha một ai
  cinquième quartier
  thịt vụn, thịt cổ cánh; lòng (thú vật)
  grand quartier général
  đại bản doanh
  quartier général
  tổng hành dinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X