• Danh từ giống cái

  Tính nghiêm trang, tính trịnh trọng, vẻ nghiêm trang, dáng nghiêm trang
  La gravité du ton
  vẻ nghiêm trang của giọng nói
  Tính nghiêm trọng, tính trầm trọng, tính nặng
  Gravité d'une faute
  tính nghiêm trọng của lỗi lầm
  Gravité d'une maladie
  tính trầm trọng của bệnh
  (vật lý học) trọng lực
  Centre de gravité
  trọng tâm
  Triage par gravité
  (đường sắt) sự dồn toa theo trọng lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X