• Tính từ

  May mắn
  Homme chanceux
  người may mắn
  (từ cũ, nghĩa cũ) may rủi, bấp bênh
  Affaire chanceuse
  việc ( tùy thuộc) may rủi
  Phản nghĩa Assuré, certain, s‰r, maklchanceux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X