• Danh từ giống đực

  Sự sắp xếp, sự xếp hàng; cách sắp xếp
  Classement logique
  cách sắp xếp hợp lý
  Classement comme monument historique
  sự xếp hạng di tích lịch sử
  Phản nghĩa Confusion, déclassement, désordre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X