• Danh từ giống cái

  Khách hàng, bạn hàng (nói chung)
  Môn đệ, môn đồ; những người ủng hộ
  Clientèle d'un parti politique
  những người ủng hộ một đảng chính trị
  (sử học) đám lê dân
  (từ cũ, nghĩa cũ) đám người được che chở
  faire de la clientèle
  khám bệnh tư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X