• Tính từ

  Hấp háy
  Yeux clignotants
  mắt hấp háy
  Nháy, nhấp nháy
  Lumière clignotante
  ánh sáng nhấp nháy
  Membrane clignotante
  (sinh vật học) màng nháy

  Danh từ giống đực

  Hiệu đèn nhấp nháy
  Le clignotant de l'automobile
  hiệu đèn nhấp nháy của ô tô (để xin rẽ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X