• Danh từ giống đực

  Người đánh xe ngựa
  fouette cocher!
  tiến lên!

  Ngoại động từ

  Đánh dấu khấc, đánh dấu gạch
  Cocher un nom sur une liste
  đánh dấu gạch vào một tên trong danh sách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X