• Danh từ giống đực

  Cổ
  Col de bouteille
  cổ chai
  col de l'utérus
  (giải phẫu) cổ tử cung
  Cổ áo
  Đèo
  Col inaccessible
  đèo không thể tới được
  faux col
  lớp bọt (trên cốc bia)
  Un bock sans faux col
  �� một cốc bia không kể lớp bọt
  se pousser du col
  ra vẻ quan trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X