• Danh từ giống cái

  Hồ, keo
  Colle de pâte
  hồ bột
  (thông tục) vấn đề khó giải, câu hỏi hóc búa
  Poser une colle à un candidat
  đặt câu hỏi hóc búa cho một thí sinh
  (ngôn ngữ nhà trường; tiếng lóng, biệt ngữ) sự phạt giữ lại trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X