• Phó từ

  Thế nào, làm sao, theo cách nào
  Comment travaillez-vous
  Anh làm việc thế nào?
  Comment peut-il vivre
  làm sao nó có thể sống được?
  Tại sao, vì lẽ gì
  Comment ne [[ma-t-on]] pas prévenu
  tại sao người ta không báo cho tôi biết trước

  Thán từ

  Lạ chưa!
  Comment on plaisante et vous fâchez
  Lạ chưa! anh em đùa mà anh lại cáu à!
  et comment
  tất nhiên là thế!

  Danh từ giống đực

  Cái thế nào
  Le comment et le pourquoi
  cái thế nào và cái tại sao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X