• Tính từ

  Hay chiều ý, hay làm vui lòng
  Un ami complaisant
  người bạn hay chiều ý

  Phản nghĩa Dur, sévère

  Thỏa mãn, vừa ý
  Se regarder d'un oeil complaisant
  nhìn mình bằng con mắt thỏa mãn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X