• Ngoại động từ

  Nhìn ngó
  Regarder les gens qui passent
  nhìn người qua lại
  Nhìn đến, chú ý đến
  Ne regarder que son intérêt
  chỉ chú ý đến cái lợi của mình
  Nhìn về, hướng về
  Cette maison regarde le sud
  nhà này hướng về phương nam
  Có quan hệ đến, dính dáng đến
  Cela vous regarde
  điều đó có quan hệ đến anh
  Regarder comme
  coi như, xem như
  Regarder de travers
  nhìn khinh bỉ, nhìn giận dữ
  Regarder d'un bon oeil
  quý mến (ai), có thiện cảm (với ai)
  Regarder d'un mauvais oeil
  ghét bỏ ai
  regarder sous le nez
  nhìn khiêu khích, nhìn xấc náo
  vous ne m'avez pas regardé
  (thân mật) đừng có trông mong gì ở tôi

  Nội động từ

  Chú ý đến
  Regardez bien à ce que vous allez faire
  hãy chú ý kỹ đến việc anh sắp làm
  Regarder de près à quelque chose
  chú ý kỹ đến việc gì
  So đo đồng tiền
  Quand elle achète elle n'y regarde pas
  khi mua, bà ta không so đo đồng tiền
  y regarder à deux fois fois
  fois

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X