• Tính từ

  Phức tạp
  Question complexe
  vấn đề phức tạp
  Homme complexe
  người phức tạp

  Phản nghĩa Simple

  Nombre complexe (toán học) số phức
  phrase complexe
  (ngôn ngữ học) câu kép

  Danh từ giống đực

  Cái phức tạp
  Du simple au complexe
  từ cái đơn giản đến cái phức tạp
  Phức hệ
  (tâm lý học) phức cảm
  Complexe [[dinfériorité]]
  phức cảm tự ty
  (kinh tế) tài chính liên hiệp công nghiệp
  Complexe sidérurgique
  liên hiệp công nghiệp gang thép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X