• Danh từ giống cái

  Sự cạnh tranh
  Concurrence vitale
  sự cạnh tranh sinh tồn

  Phản nghĩa Association, entente; exclusivité, monopole

  (từ cũ, nghĩa cũ) sự gặp nhau
  jusqu'à concurrence de
  cho đến số tiền là
  Être capable de débourser jusqu'à concurrence de deux mille francs
  �� có khả năng xuất tiền cho đến mức hai nghìn frăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X