• Tính từ

  Nghìn
  Deux mille francs
  hai nghìn frăng
  (thứ) một nghìn
  Page mille
  trang một nghìn
  Vô vàn
  Mille dangers
  vô vàn điều nguy hiểm

  Danh từ giống đực

  Nghìn
  Un mille d'épingles
  một nghìn đinh ghim
  avoir des mille et des cents cent
  cent
  le donner en mille donner
  donner

  Danh từ giống đực

  Dặm
  Mille anglais
  dặm Anh ( 1609 mét)
  Mille marin
  dặm biển, hải lý ( 1852 mét)
  Mille romain
  (sử học) dặm la mã (một nghìn bước)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X