• Tính từ

  Tin; hay tin
  Confiant en l'avenir
  tin ở tương lai
  Caractère confiant
  tính hay tin người
  Tự tin
  Air confiant
  vẻ tự tin
  Phản nghĩa Défiant, méfiant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X