• Tính từ

  Đúng với, y như
  Copie conforme à l'original
  bản sao y nguyên bản
  Hợp với
  Conforme à la raison
  hợp với lẽ phải
  Phản nghĩa Contraire, dérogatoire, différent. Opposé. Original
  pour copie conforme
  sao y nguyên bản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X