• Danh từ giống cái

  Bản sao
  Copie d'un tableau
  bản sao bức tranh
  Bài làm (của học sinh nộp cho thầy giáo)
  Remettre une copie blanche
  nộp một bài đề trắng
  (thân mật) đề tài viết báo
  Journaliste en mal de copie
  nhà báo thiếu đề tài
  (từ cũ nghĩa cũ, nghĩa bóng) người giống như đúc
  Il est la copie de sa mère
  nó giống mẹ nó như đúc
  pour copie conforme
  sao y nguyên bản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X