• Tính từ

  Nhất quán, trước sao sau vậy
  Homme conséquent dans sa conduite
  người ăn ở trước sao sau vậy
  (thông tục) quan trọng
  Cadeau conséquent
  món quà quan trọng
  (địa chất, địa lý) thuận hướng
  Rivière conséquente
  sông thuận hướng
  par conséquent
  do đó, vì thế

  Danh từ giống đực

  (âm nhạc) câu họa
  (triết học) hệ luận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X