• Tính từ

  Cùng thời
  Être contemporain de quelqu'un
  cùng thời với ai
  Hiện đại
  Histoire contemporaine
  lịch sử hiện đại
  Phản nghĩa Antérieur, postérieur. Ancien
  Danh từ
  Người cùng thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X