• Tính từ

  Hay cãi lại, hay làm ngược lại
  Esprit contrariant
  tính hay làm ngược lại
  Gây trở ngại
  Pluie contrariante
  trận mưa gây trở ngại
  Phản nghĩa Accommodant, conciliant. Agréable, réjouissant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X