• Ngoại động từ

  Ngăn trở, chống lại
  Contrarier les idées de quelqu'un
  chống lại ý kiến của ai
  Làm phật ý, làm phiền lòng
  Voilà qui me contrarie
  đó là điều làm tôi phiền lòng
  Đối lập
  Contrarier les couleurs
  đối lập màu sắc
  Phản nghĩa Aider, favoriser; contenter, réjouir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X