• Tính từ

  Thích hợp
  Choisir le moment convenable
  chọn lúc thích hợp
  (thân mật) được được
  Un salaire à peine convenable
  tiền lương tạm được
  Đứng đắn
  Phản nghĩa Déplacé, incongru, inconvenant, incorrect, inopportun, intempestif, malséant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X