• Tính từ

  Đúng, đúng đắn; đúng ngữ pháp
  Copie correcte
  bản sao đúng
  Phrase correcte
  câu đúng ngữ pháp
  Đứng đắn
  Tenue correcte
  cách ăn mặc đứng đắn
  Tạm được, phải chăng
  Logement correct
  chỗ ở tạm được
  Prix correct
  giá phải chăng
  Phản nghĩa Faux, incorrect, inexact, mauvais. Fautif, inconvenant, indécent. Négligé, ridicule

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X