• Ngoại động từ

  Tháo móng sắt, tháo đai sắt, tháo phần sắt.
  Déferrer un cheval
  tháo móng sắt cho ngựa.
  Déferrer une roue
  tháo đai sắt ở bánh xe.
  Tháo xích xiềng.
  Déferrer un prisionnier
  tháo xiềng xích cho một tù nhân.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X