• Ngoại động từ

  Lột vũ khí
  Désarmer un prisonnier de guerre
  lột vũ khí một tù binh
  Giải trừ quân bị (một nước...)
  (hàng hải) bỏ hết nhân viên và trang bị (của một tàu)
  Tháo đạn, tháo ngòi, tháo kíp
  Désarmer un fusil
  tháo đạn ở một khẩu súng trường
  Désarmer un mine
  tháo kíp mìn
  Làm cho bớt nghiêm khắc, làm cho phải tha thứ
  (văn học) làm người
  Désarmer la colère
  làm nguôi giận

  Nội động từ

  Giải trừ quân bị
  Thôi, nguôi (mối thù...)

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X