• Danh từ giống cái

  Sự bỏ xó
  Tomber en désuétude
  bị xó bỏ không dùng nữa
  (sinh vật học) sự không sử dụng (một cơ quan)

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X