• Danh từ giống cái

  Sự sùng đạo
  Sự sùng kính
  (số nhiều) sự lễ bái
  Faire ses dévotions
  lễ bái
  être à la dévotion de quelqu'un
  tận tụy với ai

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X