• Danh từ giống đực

  Mối nguy, sự nguy hiểm, sự nguy hại
  Rester calme en face du danger
  bình tĩnh trước nguy hiểm
  La Patrie est en danger
  Tổ quốc đang lâm nguy
  Phản nghĩa Sécurité, s‰reté, tranquillité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X