• Nội động từ

  Còn lại
  Château dont il ne reste que des ruines
  lâu đài chỉ còn lại những tàn tích
  Ở lại
  Rester à
  ở lại Hà Nội
  Lưu lại mãi, còn lại mãi
  Son nom restera
  tên tuổi người ấy sẽ còn lại mãi
  Vẫn (như cũ)
  Rester fidèle à ses amis
  vẫn trung thành với bạn như cũ
  rester en place
  vẫn ở nguyên chỗ
  Kéo dài thời gian
  Rester longtemps à faire un travail
  kéo dài thời gian để làm một công việc
  cela doit rester entre nous
  phải giữ bí mật điều đó chỉ hai ta biết thôi
  en rester à
  dừng lại ở chỗ
  en rester
  dựng lại ở đấy
  il a failli y rester
  (thân mật) nó suýt chết
  rester à
  còn phải (làm gì)
  rester court court
  court
  rester de l'arrière
  (hàng hải) đi chậm hơn tàu khác
  rester en chemin
  bỏ dở, không đi đến cùng
  rester en plan plan
  plan
  rester en route
  dừng lại giữa chừng
  rester soi-même
  giữ nguyên bản chất của mình, giữ nguyên bản lĩnh
  rester sur la bonne bouche bouche
  bouche
  rester sur le champ de bataille
  chết trận
  rester sur sa faim
  ăn chưa đủ no
  rester sur une impression
  (không ngôi) còn phải
  Il me reste à faire
  �� tôi còn phải làm
  il n'en reste pas moins que
  không phải vì thế mà không
  il reste à savoir si
  còn cần phải biết có phải là
  il reste que
  dù sao vẫn là
  reste à savoir si
  còn cần phải xem có phải là

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X