• Tính từ

  (toán học) vi phân
  Calcul différentiel
  tính vi phân
  (cơ học) vi sai
  Vis différentielle
  vít vi sai
  (tâm lý học) sai biệt
  Psychologie différentielle
  tâm lý học sai biệt
  (giao thông) khác nhau, có phân biệt
  Droit différentiel
  thuế quan khác nhau

  Danh từ giống đực

  (cơ học) bộ vi sai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X