• Danh từ giống cái

  (kỹ thuật) vít
  Vis [[daccouplement]]
  vít ghép nối
  Vis [[daccord]]
  vít điều hướng
  Vis [[dajustement]] vis de correction vis de réglage
  vít điều chỉnh
  Vis [[darrêt]] vis de butée
  vít chặn, vít hãm
  Vis élargisseuse
  vít nong
  Vis à ergot vis à griffe
  vít có gờ hãm/vít có móc
  Vis à oeil
  đinh ốc bản lề
  Vis [[dentra†nement]]
  vít dẫn tiến
  Vis femelle
  đai ốc
  Vis micrométrique
  vít vi chỉnh
  Vis de fixation vis de serrage
  vít kẹp chặt
  Vis [[dévacuation]]
  vít xả
  Vis de fermeture
  vít nút, nút ren
  Vis à filet droit
  vít ren phải
  Vis de tension de cha†ne
  vít tăng xích
  Vis à tête plate vis à tête creuse
  vít đầu dẹt/vít đầu rỗng
  Vis à tête bombée vis à tête ronde
  vít đầu lồi/vít đầu tròn
  Vis sans fin
  vít vô tận
  Vis de pointage en direction vis de pointage en hauteur
  vít ngắm xoay/vít ngắm nâng (súng)
  Vis de relevage
  vít nâng
  Cầu thang xoáy trôn ốc (cũng) escalier à vis
  serrer la vis à [[quelquun]]
  gò bó khắc nghiệt đối với ai
  Đồng âm Vice.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X