• Danh từ giống cái

  Sự chia, sự phát, sự phân, sự phân phát; sự phân phối
  Distribution des lettres
  sự phát thư
  Distribution des vivres
  sự cấp phát lương thực thực phẩm
  Distribution des rôles d'un film
  sự phân vai trong một phim
  Distribution des prix
  sự phát phần thưởng
  Distribution de l'électricité
  sự phân phối điện
  Phản nghĩa Ramassage, rassemblement, récupération
  (ngành in) sự phân phối chữ về ô
  Sự bố trí, sự sắp đặt; cách bố trí, cách sắp đặt
  (cơ học) cơ cấu phối khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X