• Ngoại động từ

  Tăng gấp đôi
  Doubler le prix
  tăng giá gấp đôi
  Phản nghĩa Diminuer
  Chập đôi, bện đôi (sợi...)
  Lót, bồi
  Phản nghĩa Dédoubler
  (ngành in) sắp trùng
  (hàng hải) bọc vỏ sắt (tàu)
  Vượt, vượt qua, vượt lên
  (điện ảnh) lồng tiếng
  (sân khấu) đóng thay vai
  (thể dục thể thao) chạy vượt một vòng

  Nội động từ

  Gấp đôi
  Doubler en hauteur
  cao gấp đôi
  (nghĩa rộng) tăng
  Doubler de vitesse
  tăng tốc độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X