• Danh từ giống đực

  Sự ngờ, sự nghi ngờ, sự hoài nghi
  Être dans le doute au sujet de quelque chose
  nghi ngờ điều gì
  Doute philosophique
  sự hoài nghi triết học
  Mối ngờ, điều nghi ngờ, điều ngờ vực
  Avoir des doutes sur une personne
  có những điều ngờ vực đối với một người
  hors de doute
  không còn nghi ngờ gì nữa
  mettre en doute
  không tin
  ne faire aucun doute
  chắc chắn lắm
  nul doute que
  chắc chắn rằng
  sans doute
  có thể là
  sans nul doute sans aucun doute
  không còn nghi ngờ tí gì
  Phản nghĩa Certitude, conviction, croyance, résolution, Assurance, évidence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X