• Danh từ

  Gì, cái gì, điều gì
  Y-a-t-il rien de si ridicule
  có cái gì nực cười như thế không?
  Điều không ra gì
  Se fâcher de rien
  giận dỗi về điều không ra gì
  (không) gì cả
  Je n'ai rien vu
  tôi không nhìn thấy gì cả
  Que faites-vous - Rien
  Anh làm gì thế? - Không (làm) gì cả
  cela ne fait rien
  điều d 8 ó không quan trọng gì; không hề gì
  ce n'est pas pour rien que
  không phải là không có lý do
  ce n'est pas rien
  (thân mật) không phải là không quan trọng đâu
  ce n'est rien
  không quan trọng gì; không hề gì
  c'est deux trois fois rien
  việc đó chẳng có nghĩa lý gì
  c'est mieux que rien
  việc đó cũng khá đấy
  c'est moins que rien không đáng không đáng kể
  kể
  c'est pour rien
  như cho không
  c'est tout ou rien
  được ăn cả ngã về không
  comme si de rien n'était être
  être
  de rien
  không ra gì
  Homme de rien
  �� người không ra gì
  de rien du tout
  không có nghĩa gì, không đáng gì, không ra gì
  en moins de rien moins
  moins
  en rien
  về bất cứ mặt nào
  Sans gêner en rien son action
  �� không cản trở sự hoạt động của anh ấy về bất cứ mặt nào
  il n'en est rien
  không phải thế, không đúng thế
  n'avoir rien
  không có tí gì, túng kiết
  n'avoir rien de
  không có tính chất của, đâu phải như
  Elle n'a rien d'une ingénue
  �� cô ấy đâu phải như một người ngây thơ
  ne ressembler à rien
  không có hình thù gì
  ne rien dire
  (thân mật) không gợi gì, không gây hứng thú gì
  ne rien faire ne faire rien
  chẳng làm ăn gì, lười biếng
  ne servir à rien ne servir de rien
  hoàn toàn vô ích, không ích lợi gì
  n'être rien
  không có địa vị gì; không quan trọng gì
  n'être rien à quelqu'un
  không có họ hàng gì với ai
  en n'y peut rien
  không làm được gì nữa
  pour rien
  không mất gì, không phải trả đồng nào; phải trả rất ít tiền
  qui ne risque rien n'a rien
  không có gan làm thì chẳng được gì
  rien à dire
  không còn nói gì nữa
  rien de moins moins
  moins
  rien de plus
  không có gì hơn nữa, không có gì thêm nữa
  rien de rien
  hoàn toàn không có gì
  rien du tout
  chẳng có gì cả
  rien que
  chỉ có
  rien que cala!
  (đùa cợt, hài hước) nhiều thế!
  rien que d'y penser
  chỉ nghĩ đến thế (cũng) đã
  si peu que rien peu
  peu

  Danh từ giống đực

  Điều chẳng ra gì, chuyện chẳng ra gì, chuyện tầm phào
  Un rien lui fait peur
  chuyện chẳng ra gì cũng làm cho nó sợ
  Perdre son temps à des riens
  mất thì giờ vào những chuyện tầm phào
  comme un rien
  dễ dàng, như không
  en un rien de temps
  chỉ trong chốc lát, trong nháy mắt
  pour un rien
  vì một lý do không nghĩa lý gì
  un rien
  hơi
  Costume un rien trop grand
  �� bộ quần áo hơi rộng
  un rien du tout rien-du-tout
  kẻ không ra gì

  Phó từ

  (thông tục) rất
  Il fait rien froid ce matin
  sáng nay rất lạnh
  Il est rien malin celui-là
  lão ấy là rất láu cá
  Phản nghĩa Chose ( quelque chose), tout. Beaucoup.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X