• Ngoại động từ

  Làm cứng lại, làm rắn lại
  Durcir le sol
  làm đất cứng lạ
  Làm cho chai cứng lại, làm cho cứng rắn lại
  Durcir le coeur
  làm cho tấm lòng chai cứng lại
  Durcir son point de vue
  làm cho quan điểm cứng rắn hơn

  Nội động từ

  Cứng lại
  Pain qui durcit
  bánh cứng lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X