• Ngoại động từ

  Làm vướng, làm tắc, làm nghẽn
  Embarrasser une rue
  làm nghẽn đường phố
  Làm cho lúng túng, làm cho khó nghĩ
  Votre question m'embarrasse
  câu hỏi của anh làm cho tôi lúng túng
  Làm (cho) rắc rối
  Embarrasser une affaire
  làm rắc rối một việc
  (y học) làm (cho) rối loạn
  Aliments qui embarrassent l'estomac
  thức ăn làm rối loạn tiêu hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X