• Ngoại động từ

  Tra cán
  Emmancher un couteau
  tra cán vào con dao
  (kỹ thuật) tra chặt vào
  (nghĩa bóng) khởi sự, bắt đầu
  Emmancher une affaire
  khởi sự một công việc
  Phản nghĩa Débo†ter, démancher

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X