• Ngoại động từ

  (nghĩa bóng) mang dấu
  Visage empreint de tristesse
  mặt mang dầu buồn rầu, mặt đầy vẻ buồn rầu
  (từ cũ, nghĩa cũ) in dấu
  Empreindre ses pas sur la neige
  in dấu chân trên tuyết
  Phản nghĩa Effacer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X