• Danh từ giống đực

  Sự đấu giá
  Vente aux enchères
  sự bán đấu giá
  (đánh bài) (đánh cờ) sự tố; tiền tố
  au feu des enchères
  (nghĩa bóng) hăng hái, kịch liệt
  folle enchère
  sự đấu giá liều (rồi không có tiền trả)
  payer la folle enchère
  trả bù (vì đã trả giá liều)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X