• Tính từ

  Sâu hoắm
  Yeux enfoncés
  mắt sâu hoắm
  avoir la tête enfoncée dans les épaules
  cổ ngắn chùn chùn, rụt cổ

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X