• Ngoại động từ

  Cho vào bao
  Engainer un couteau
  cho dao vào bao
  Ôm, bọc
  Feuilles qui engainent la tige
  (thực vật học) lá có bẹ ôm thân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X