• Tính từ

  Ghi
  Appareil enregistreur
  máy ghi

  Danh từ giống đực

  (kỹ thuật) bộ ghi
  Enregistreur de pression
  bộ ghi áp suất
  Enregistreur [[daltitude]]
  máy ghi độ cao
  Enregistreur [[dappels]] téléphoniques
  máy ghi số lần gọi điện thoại
  Enregistreur sonore
  thiết bị ghi âm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X