• Ngoại động từ

  Liệm
  Ensevelir un cadavre
  liệm một xác chết
  (văn học) chôn
  Ensevelir les morts au cimetière
  chôn người chết ở nghĩa địa
  Vùi
  Village enseveli sous la neige
  làng bị vùi dưới tuyết
  (nghĩa bóng) chôn vùi, giấu kín
  Ensevelir un secret
  chôn vùi một điều bí mật
  Phản nghĩa Déterrer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X