• Tính từ

  Vào
  Le nombre des élèves entrants augmente sans cesse
  số học sinh vào học tăng lên không ngừng

  Danh từ

  ( số nhiều) người vào
  Les entrants et les sortants
  người vào và người ra
  Phản nghĩa Sortant.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X