• Danh từ giống đực ( không đổi)

  Khoảng giữa; thế giữa
  L'entre-deux des portes
  khoảng giữa hai cửa
  Être dans l'entre-deux
  ở vào thế giữa (hai thái cực)
  Tủ giữa khoảng (đặt giữa khoảng hai cửa sổ)
  (thể dục thể thao) sự tung bóng (do trọng tài, để tiếp tục đấu bóng rỗ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X