• Tính từ

  Ngoài, bên ngoài, ngoại
  Cour extérieure
  sân ngoài
  Manifestation extérieure
  biểu hiện bên ngoài
  Politique extérieure
  chính sách đối ngoại

  Danh từ giống đực

  Phía ngoài, bề ngoài; vẻ ngoài
  L'extérieur de la maison
  phía ngoài ngôi nhà
  Extérieur modeste
  (văn học) vẻ ngoài khiêm tốn
  Cái bên ngoài, thế giới bên ngoài
  Nước ngoài
  Nouvelles de l'extérieur
  tin tức nước ngoài
  (số nhiều, điện ảnh) cảnh quay ngoài xưởng phim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X