• Danh từ giống cái

  Bài ngụ ngôn
  Les fables de La Fontaine
  những bài ngụ ngôn của La Phông-ten
  Truyện hoang đường, truyện bịa đặt
  Ce récit est une fable
  chuyện này là một chuyện bịa đặt
  Trò cười
  Être la fable du quartier
  làm trò cười trong phường
  (từ cũ; nghĩa cũ) đề tài (của truyện).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X